Przekaż 1%

swojego podatku

na Fundację

Droga do Domu

 

Adobe SystemsAdobe SystemsAdobe Systems

Maja Suwalska-Wąsiewicz — psychoterapeutka w drodze do certyfikatu, pedagog. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Babińskiego w Łodzi, Środowiskowym Domu Samopomocy w Łodzi, Konstantynowskim Centrum Pomocy Rodzinie czy Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży „Anielisko”. Od 2009 r. współpracuje z Centrum Praw Kobiet w Łodzi. Pracuje w NZOZ „Selwa” w Pabianicach i poradni „Ego” w Łodzi. Odbyła kursy szkoleniowe w Polskim Instytucie Ericksonowskim, obecnie w trakcie szkolenia akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod superwizją łącząc podejście psychodynamiczne, egzystencjalne i systemowe. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeństw i par oraz rodzin, a także grupy wsparcia i warsztaty rozwoju osobistego.

 

Kamila Biały — z wykształcenia i zawodu jestem socjolożką, adiunktem w Zakładzie Badań Kultury Europejskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (EAGT). Ukończyłam czteroletnie szkolenie zawodowe w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Szerokie humanistyczne wykształcenie i doświadczenie analityczno-badawcze są znaczącym zasobem w mojej pracy z ludźmi. Nie mniej ważne niż głowa jest też moje serce, otwarte i zaangażowane w pomaganie. Swoją praktykę poddaję regularnej superwizji.

KRS 0000285945

Psychoterapeuci

Anna Ręklewska — psychoterapeutka w drodze do certyfikatu, psycholog. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Babińskiego w Łodzi na oddziale osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych w Łodzi, zajmujących się diagnozą  psychologiczną oraz terapią dzieci i dorosłych i Domu Dziecka, gdzie zajmowała się terapią dzieci i ich rodzin. Od 2004 r. prowadzi gabinet psychoterapii w Łodzi, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w zakresie technik psychometrycznych i narzędzi terapeutycznych. Odbyła czteroletnie szkolenie z psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa  Psychiatrycznego. Pracuje pod superwizją w nurcie ericksonowskim i systemowym. Prowadzi psychoterapię indywidualną, małżeństw i par oraz  rodzin,  a także grupy wsparcia, warsztaty  psychoedukacyjne, zajmuje się diagnozą oraz terapią pedagogiczną dla dzieci.

Oferta

Fundacja

Zespół

Cennik

Kontakt

Artykuły

Strona główna